Tomasz Nowak

Tomasz Nowak (ur. 1977 w Katowicach), doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców, członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Przedmiot jego badań stanowi semantyka i gramatyka współczesnego języka polskiego, zwłaszcza następujące zagadnienia: formalny opis polszczyzny i eksplikowanie znaczeń wybranych jednostek języka. Obecnie jego zainteresowania koncentrują się wokół semantyki i składni czasowników inferencyjnych. Szczególną wagę przywiązuje w opisie do kwestii metodologicznych, m.in. w oparciu o zgromadzony materiał językowy testuje różne modele lingwistyczne.
Tomasz Nowak, Edward Polański
49,00 zł