Edward Polański

Edward Polański, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wybitny znawca współczesnej polszczyzny i kodyfikator polskiej ortografii, badacz problemów dydaktyki i języka polskiego oraz twórca teorii kształcenia, zawsze aktywny wobec praktyki edukacyjnej, Członek Polskiej Akademii Nauk, Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Języka Polskiego. Jest Redaktorem Naukowym fundamentalnej edycji Wielkiego słownika ortograficznego PAN oraz twórcą licznych inicjatyw leksykograficznych adresowanych do szkoły i szerszej publiczności (m. in. Słownik ortograficzny nie tylko dla uczniów, Słownik tematyczny języka polskiego). Twórca teorii kształcenia języka, rozwijanej w wielu pracach dydaktycznych, takich jak: Dydaktyka ortografii i interpunkcji, Słownictwo i frazeologia w szkole, Kształcenie językowe. Praca badawcza prof. Edwarda Polańskiego wyrasta z obserwacji edukacyjnego dyskursu i wiernie służy praktyce jego doskonalenia. Jest też niestrudzonym organizatorem życia naukowego w dziedzinie lingwodydaktyki – jako twórca i redaktor wielotomowej serii "Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego", wieloletni kierownik Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej w Uniwersytecie Śląskim, organizator towarzyszących reformom szkolnym badań wdrożeniowych, inspirator różnych wydawnictw dydaktycznych i członek rad redakcyjnych czasopism dla nauczycieli. Przewodniczący Komisji Ortograficzno – Onomastycznej Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Prof. Edward Polański sprawił, że Polacy polubili ortografię...
Tomasz Nowak, Edward Polański
49,00 zł
Ewa Dereń, Edward Polański, Adam Rychlik
39,90 zł