Jolanta Machowska-Goc

Jolanta Machowska – Goc - dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie). Autorka monografii Nabywanie kategorii przypadka. Wiek wczesnoszkolny oraz kilkudziesięciu artykułów, mieszczących się w obrębie zagadnień lingwistycznych, kulturowych, pedagogicznych i aksjologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianych nauk kognitywistycznych. Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego.

Jolanta Machowska-Goc, Mateusz Muchacki, Beata Sufa
33,00 zł