Henryk Szydłowski

Henryk Szydłowski jest profesorem seniorem Wydziału Fizyki UAM. Ukończył Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie w 1951 roku, studia Fizyki na Uniwersytecie Poznańskim w 1955 roku, i tam pracuje praktycznie do dziś.  Zajmował się magnetyzmem pod kierunkiem profesorów Szczepana Szczeniowskiego, Stanisława Lorii oraz prof. Arkadiusza H. Piekary. Habilitował się w 1974 roku. Równolegle zajmował się nauczaniem eksperymentu fizycznego. Jest autorem podręczników akademickich „Pracownia fizyczna" (łącznie 10 wydań) i „Teoria pomiarów".

Zorganizował Fizyczne Laboratorium Mikrokomputerowe, i Laboratorium Edukacyjnych Zastosowań Informatyki. Jako emeryt nadal prowadzi wykłady dla studentów wydziałów humanistycznych pod tytułem: „Przekraczanie granic wyobraźni w naukach przyrodniczych". Treścią tych wykładów są najnowsze wyniki badań fizyki współczesnej, astrofizyki i kosmologii, które zaprzeczają tradycyjnej wizji świata ukształtowanej na podstawie teorii Kopernika i Newtona, oraz prezentuje w sposób popularny obraz świata oparty na współczesnej wiedzy.  Jego ukochana żona Liliana, romanistka, przeżyła bardzo trudne dzieciństwo, upamiętnione w Archiwum Historii Mówionej Muzeum Mówionym Powstania Warszawskiego. Ich piękne życie rodzinne zaowocowało pięciorgiem wspaniałych i kochających dzieci, które obdarowały ich ukochanymi wnukami oraz prawnukami.
Henryk Szydłowski
49,00 zł