Klaudia Cymanow - Sosin

KLAUDIA CYMANOW - SOSIN (dr) – zastępca dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, absolwentka studiów filologicznych i dziennikarskich (Instytut Filologii Polskiej UP) oraz podyplomowych studiów w zakresie europeistyki (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ). Specjalizuje się w obszarze media relations, komunikacji wizerunkowej i public relations. Wydawca, współautorka programów telewizyjnych i radiowych, doradca ds. mediów, autorka książek (m.in. Metafory we współczesnej reklamie, Etyczność w mediach – między pogardą a szacunkiem – współredakcja z ks. dr hab. Michałem Drożdżem, prof. UPJPII), publikacji naukowych i publicystycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Komisji Medioznawczej Polskiej Akademii Umiejętności, wiceprzewodnicząca Rady Programowej Radia Kraków, opiekun naukowy Koła Naukowego Komunikacji Wizerunkowej, w przeszłości: prezes Wydawnictwa Edukacyjnego, p.o. prezesa Niepublicznego Instytutu Kształcenia Nauczycieli, doradca ds. mediów ŚDM, członek Rady Programowej Radia Rzeszów KONTAKT: klaudia.cymanow_sosin@upjp2.edu.pl