ks. Stanisław Sudoł

ks. Stanisław Sudoł - proboszcz parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie.