ks. Remigiusz Król

Ks. Remigiusz Lucjan Król jest podwójnym doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii i teologii. Filozofem, etykiem, teologiem, pedagogiem i duszpasterzem. Absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studiował także w Berlinie, Frankfurcie am Main, Prešove, Košicach, Madrycie, Paryżu, Londynie, Bostonie i San Francisco. Jest autorem monografii, studiów i rozpraw z europejskiej filozofii średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej. A także współpracownikiem monografii tematycznej “Filozofia kultury”, opracowywanej i wydawanej przez Zakład Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełni też rolę recenzenta i konsultanta młodych autorów. Z dniem 15 grudnia 2012 roku został powołany do pełnienia funkcji członka Rady Naukowej w Instytucie Studiów nad Filozofią Słowiańską im. św. Cyryla i Metodego na stanowisko prof. nadzw. dr habilitowanego w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Od 1 października 2016 roku pracował w Powszechnej Wyższej Szkole Pedagogicznej “POMERANIA” w Chojnicach na Wydziale Nauk Humanistycznych i Administracji. W dniu 22 października 2016 roku został mu nadany tytuł profesora nadzwyczajnego Warsaw Management University. Wieloletni katecheta dzieci i młodzieży w kraju i za granicą. Kapłan Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Proboszcz Parafii Rzym-Kat. pw. św. Mikołaja w Mycielinie.