ks. Marek Skierkowski

Ks. Marek Skierkowski (prof. zw. dr hab.), ur. w 1965 roku, jest kapłanem Diecezji Łomżyńskiej i teologiem fundamentalnym, afiliowanym do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wykłada także w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Ponadto, prowadzi działalność duszpasterską w parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Łomży.

Jest autorem naukowych publikacji, takich jak: Jezus historii i wiary. Chrystologia fundamentalna Geralda O`Collinsa (2002), A swoi Go nie przyjęli (J 1,11). Teologicznofundamentalna interpretacja Third Quest (2006), Powołanie i warsztat teologa. Wprowadzenie do teologii (2012), Uczłowieczony Bóg. Chrystologia fundamentalna (2013), oraz książek popularnonaukowych, między innymi: U źródła (2009), W drodze (2010) czy Na peryferiach. Homilie w roku B (wyd. 2016 i 2017 roku).