Joanna Koczur

Joanna Koczur - dr nauk prawnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Jej naukowe zainteresowania oscylują wokół zagadnień z zakresu: psychologii zeznań i wyjaśnień, prawa dowodowego, logiki dowodzenia sądowego, psychologii śledczej oraz taktyki kryminalistycznej.