Krzysztof Chaczko

Krzysztof Chaczko - doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracował w Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu, w którym prowadził między innymi zajęcia na specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Zajmuje się ewolucją struktury opieki i pomocy społecznej w Polsce, aspektami porównawczymi funkcjonowania państwa bezpieczeństwa socjalnego (welfare state) w Izraelu i Polsce oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Autor monografii „System partyjny Izraela w perspektywie struktury podziałów socjopolitycznych” (Wrocław 2011), współredaktor (wraz z Katarzyną M. Stanek) książki „Polityka społeczna w zmieniającej się rzeczywistości” (Katowice 2016) oraz kilkunastu artykułów i recenzji publikowanych m.in. w „Polityce Społecznej”, „Pracy Socjalnej”, „Problemach Polityki Społecznej. Studiach i Dyskusjach”, „Studia Judaica” czy „Athenaeum. Political Science”. Członek zarządu Towarzystwa Rozwoju Superwizji Pracy Socjalnej.
Marek Banach, Krzysztof Chaczko, Józefa Matejek, Ireneusz Świtała, Ewelina Zdebska
25,00 zł