Marek Banach

Marek Banach - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, dr nauk filozoficznych w zakresie pracy socjalnej, adiunkt w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ukończył szereg szkoleń m. in. z zakresu prowadzenia i organizowania rodzinnych form opieki, pracy z seniorami, pracy z dzieckiem z Płodowym Zespołem Alkoholowym. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów i kwestii społecznych, płodowego zespołu alkoholowego, profilaktyki, resocjalizacji i kultury ludowej. Jest autorem wielu opracowań i artykułów z tego zakresu. Jest także współautorem programów i kursów szkoleniowych z zakresu resocjalizacji, opieki nad dzieckiem oraz asystentury rodziny. W latach 2013 - 2015 sekretarz czasopisma „Labor et Educatio”. Aktualnie  zastępca redaktora naczelnego czasopisma Homo et Societas. Wokół pracy socjalnej. Członek Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN.


Marek Banach, Krzysztof Chaczko, Józefa Matejek, Ireneusz Świtała, Ewelina Zdebska
25,00 zł