Andrzej Małkiewicz

Andrzej Małkiewicz jest profesorem nauk społecznych w zakresie politologii. Ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim, pracował w wielu instytucjach naukowych, obecnie w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Specjalizuje się w problemach systemów politycznych, związków pomiędzy polityką i gospodarką, bezpieczeństwa. Od kilku lat podjął badania w zakresie relacji międzykulturowych i ich wpływu na politykę. Jest autorem kilkunastu książek, najważniejsze z nich: Opór społeczny w Europie Środkowej w latach 1948-1953 na przykładzie Polski, NRD i Czechosłowacji, Wrocław 2004, Komisja Rywina. Próba spojrzenia politologicznego, Wrocław 2005, Kryzys. Polityczne, ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania, Warszawa 2010, Samobójstwo demokracji, Wrocław – Zielona Góra 2013.