Czesław Bosak

Pius Czesław Bosak (ur. 1944) – kapłan diecezji Chur (Szwajcaria). Po maturze wstąpił do zakonu dominikanów. 13 czerwca 1970 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Tadeusza Ettera. Najpierw pracował jako duszpasterz przy kościele dominikanów w Poznaniu. Był twórcą pierwszego w Polsce duszpasterstwa młodzieży szkół średnich, którym kierował do 1977 roku. W tym samym czasie studiował na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie teologię moralną i psychologię. W 1977 roku przeszedł do Instytutu Tomistycznego w Warszawie.
W 1978 roku opuścił Polskę. Przez trzy lata pracował i studiował na uniwersytecie w Tybindze. Od 1981 do 1988 roku prowadził pracę duszpasterską w diecezji Rottenburg - Stuttgart, pracując naukowo na uniwersytecie (etyka teologiczna i nauki biblijne).
W 1988 roku przeniósł się do Szwajcarii, gdzie pracował wśród uchodźców polskich, równocześnie pełniąc funkcję kapelana sióstr dominikanek w Tessynie. W latach 1991 - 2003 był proboszczem parafii Cazis (w kantonie Gryzonia), a od 2003 roku do przejścia na emeryturę – parafii St. Hilarius w Näfels (kanton Glarus). Od 2013 roku mieszka w Polsce.

P. Cz. Bosak jest autorem kilkuset artykułów drukowanych w czasopismach wydawanych w Polsce, Niemczech, Francji i Szwajcarii oraz ponad dwudziestu pozycji książkowych w tym głównie poświęconych problematyce biblijnej.

Czesław Bosak
119,00 zł