Rafał Kazimierz Wilk OSPPE

Rafał Kazimierz Wilk, paulin, teolog i filozof. W roku akademickim 2004/2005 prowadził badania naukowe na Uniwersytecie w Chicago (scholar research at the Chicago University), a w roku 2006/2007 na Uniwersytecie Illinois w Chicago (scholar research at the University of Illnois at Chicago). Jest autorem kilku książek, opublikowanych zarówno w języku polskim jak i angielskim, a także ponad stu dwudziestu naukowych i popularno-naukowych artykułów zamieszczonych między innymi w „International Philosophical Quarterly”, „Logos: A Journal of Catholic Thought and Culture”, „Angelicum”, „Forum Philosophicum”, „Kwartalnik Filozoficzny”.
Rafał Kazimierz Wilk OSPPE
29,00 zł
Rafał Kazimierz Wilk OSPPE
20,00 zł