ks Stefan Misiniec

ks. Stefan Misiniec urodził się na Orawie w Zubrzycy Górnej w 1942 roku. Liceum Ogólnokształcące w Nowym Targu. Studia na Wydziale Teologicznym w Krakowie. Święcenia kapłańskie z rąk Arcybiskupa Karola Wojtyły w katedrze na Wawelu 3 IV 1966 roku. Wikariusz w Zakliczynie k/Myślenic, Łodygowicach, Dobczycach i Bieżanowie. Spowiednik w bazylice Mariackiej w Krakowie 1981 – 1992. Katecheta I Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie 1990 – 1991. Referent d/s kultury chrześcijańskiej w Kurii Metropolitalnej i animator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Krakowie 1980 – 1992. Korespondent Biura Prasowego Sekretariatu Episkopatu Polski 1980 – 1992. Organizator i pierwszy kierownik Redakcji Programów Katolickich TV Kraków 1990 – 1992. Zajęcia na Studium Żywego Słowa im. J. Osterwy w Krakowie 1980 – 1992. Publikacje: Debiut poetycki w „Tygodniku Powszechnym”, 1968. Wiersze także w „Znaku”, „Gościu Niedzielnym”, „Źródle”. Artykuły i reportaże w pismach: „Ethos”, „Gazeta Niedzielna” (Londyn), „Jasna Góra”, „Niedziela”, „Notificationes”, „Peregrinus Cracoviensis”, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, „Tygodnik Powszechny”, „Źródło”. Redaktor opracowań zbiorowych: Dialog Kościoła z kulturą t. I, Kraków 1986, Dialog Kościoła z kulturą t. II,Kraków 1988, Kanonizacja św. Brata Alberta, Kraków 1991, autor albumów: Patrzę na Kraków, Kraków 1988, i Jan Paweł II w „Księżówce” i pod Giewontem, Kraków 2005, autor książek: Ślady na niebie. Duchowa droga Jerzego Lieberta, Kraków 1997, i Dar nawrócenia. Doświadczenie łaski w procesie nawrócenia Eugeniusza Romera. Kraków 1998, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Kard. prof. Mariana Jaworskiego i obroniona na Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie. Proboszcz parafii św. Mikołaja w Chrzanowie w latach 1992 – 2005. Prepozyt parafii Najśw. Salwatora w Krakowie od 2005 – 2012 r. Mieszka w parafii św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Nota o Autorze z książki:
Ks. Stefan Misiniec, święcenia kapłańskie przyjął w 1966 roku na Wawelu, z rąk abp. Karola Wojtyły. W pracy duszpasterskiej łączył rozwiązywanie ludzkich problemów z zainteresowaniem kulturą z różnych dziedzin i jej wpływem na człowieka. Po wyborze Jana Pawła II, w latach 1980 – 1992, organizował w Krakowie pierwsze Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej. W okresie stanu wojennego były one podłożem istnienia i rozwoju niezależnej od władz komunistycznych kultury, wyrastającej z chrześcijańskich inspiracji.

Wywiad z ks. Stefanem Misińcem w książce
Omówienie (ks. dr Stefan Misiniec)
ks Stefan Misiniec
59,90 zł
ks Stefan Misiniec
29,90 zł
ks Stefan Misiniec
29,00 zł
ks Stefan Misiniec
39,00 zł
ks Stefan Misiniec, Paweł Piotrowski, Jerzy Trela
25,00 zł