ks. Jerzy Bryła

Ks. infułat Jerzy Bryła, protonotariusz apostolski, urodził się 24 maja 1928 w Nowym Brzesku. Jego rodzice – Franciszek i Alicja – byli wielce nauczycielami w Nowym Brzesku i Stręgoborzycach. W 2007 r. Nowobrzeskie Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji przyjęło za patronów Alicję i Franciszka Bryłów. Święcenia kapłańskie ks. Jerzy Bryła otrzymał 29 czerwca 1952 r. z rąk arcybiskupa lwowskiego Eugeniusza Baziaka w Katedrze Wawelskiej. W latach 1952-1957 był wikariuszem w Parafii św. Wawrzyńca Diakona Męczennika i św. Kazimierza Królewicza w Rajczy, a w 1958 r. w Parafii Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej i katechetą w Liceum im. Adama Asnyka. W 1958 r. został wikariuszem Parafii św. Floriana w Krakowie. Zajmował się tam duszpasterstwem akademickim, które przejął od ks. Karola Wojtyły. Od 1955 r. jako duszpasterz zajmuje się głuchoniemymi. W 1962 r. został mianowany Archidiecezjalnym Duszpasterzem Głuchych. Od 1968 jest też duszpasterzem środowisk twórczych w Krakowie. W 1969 r. rozpoczął pracę w Kurii Metropolitalnej i z polecenia kardynała Karola Wojtyły zorganizował pierwsze w Polsce Studium Katechetyczne. W październiku 1974 r. wybrano go do Zarządu Międzynarodowego Koła Ekumenicznego dla Duszpasterzy Głuchoniemych, a ks. kardynał Stefan Wyszyński mianował go stałym przedstawicielem duszpasterzy głuchych w Międzynarodowym Kole Ekumenicznym dla Duszpasterstwa Głuchych. Od 1975 pracował w Komisji Episkopatu Polski do spraw Katechizacji. W latach 1975-2005 był proboszczem Prepozytury Najświętszego Salwatora na Zwierzyńcu i dziekanem Dekanatu Kraków-Salwator. W 1977 r. został mianowany kuratorem klasztoru sióstr wizytek w Krakowie. Od 1980 r. jest kapelanem Bractwa Kurkowego w Krakowie. Od 1985 roku był sekretarzem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Krakowskiej i członkiem Kolegium Konsultorów Archidiecezji Krakowskiej. W 1979 r. został honorowym kapelanem Ojca Świętego, w 1991 r. honorowym prałatem, a w 1997 r. protonotariuszem apostolskim. W 1998 r. opublikował książkę Głusi słyszą, przedstawiającą doświadczenia w pracy z głuchoniemymi.

Książka Wczoraj i dziś. Wywiaz z ks. Infułatem Jerzym Bryłą
Wywiad w książce Święty Jan Paweł II żyje pośród nas

 
 
ks. Jerzy Bryła, Janusz Paluch
33,00 zł
ks. Jerzy Bryła, Janusz Paluch
33,00 zł