Wiesław Szuta

Wiesław Szuta – dr n. hum. w zakresie filozofii, wykładowca filozofii i etyki w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu i w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie. Zajmuje się etyką fundamentalną, synejdezjologią, etyką medyczno-pielęgniarską oraz chrześcijańską  antropologią filozoficzną. Opublikował książkę Potrójnie o sumieniu (Kraków 2013) oraz innych; autor wielu artykułów naukowych poświęconych m. in. myśli filozoficzno - etycznej Tadeusza Ślipki SJ, licznych sprawozdań i recenzji. Nauczyciel dyplomowany etyki i religii w lublinieckich szkołach. 
Wiesław Szuta
31,90 zł
Wiesław Szuta
33,00 zł