Krystyna Szwob

Krystyna Szwob (pierwsza od prawej), ur. w Warszawie. Studiowała na Politechnice Krakowskiej. Swoje zainteresowania skierowała w stronę religii świata, tych wielkich i mało znanych na wszystkich kontynentach. Nagromadzone wiadmości, zainteresowania i chęć zgłębiania tajników religii i ich studiowania zaowocowały książką.