70. lecie święceń kapłańskich ks. infułata Jerzego Bryły

Zobacz film z uroczystości

Dnia 29 czerwca 1952 r. w katedrze wawelskiej przyjął święcenia kapłańskie Ksiądz Infułat Jerzy Bryła. W 70. rocznicę tego wydarzenia, 29 czerwca 2022 r. sprawował uroczystą Mszę świętą w kolegiacie św. Floriana w Krakowie. Inicjatorami liturgii były środowiska, wśród których duszpasterzował Dostojny Jubilat: Rada Krakowskich Seniorów na czele z Przewodniczącym Antonim Wiatrem, Stowarzyszenie „Radosny Senior” na czele z Prezes Sybillą Borowicką oraz władze wojewódzkie i miejskie, we współpracy z Markiem Mirosławskim – sekretarzem Księdza Infułata. Pierwsze czytanie wykonał Adam Stromidło z duszpasterstwa osób niesłyszących; drugie czytanie – Artur Kępka z duszpasterstwa wodociągowców. Kazanie wygłosił ks. dr Krzysztof Biros – archidiecezjalny duszpasterz niesłyszących i wychowanek Księdza Infułata. Modlitwę powszechną odczytał Janusz Michałowski z duszpasterstwa tradycji łacińskiej. Śpiew na Komunię wykonała Ewa Warta-Śmietana z duszpasterstwa środowisk twórczych, z towarzyszeniem akompaniamentu Małgorzaty Westrych. Na organach grał dr Paweł Piotrowski. Pod koniec Mszy Ksiądz Infułat został odznaczony Krzyżem Wielkim z Koroną Orderu świętego Stanisława. ŻYCIORYS Ks. Infułat Jerzy Bryła – ur. w 1928 r. w Nowym Brzesku. Po otrzymaniu święceń kapłańskich z rąk abp. Eugeniusza Baziaka pracował duszpastersko w Rajczy, w Bielsku-Białej, a później w Krakowie. W 1958 r., gdy Karol Wojtyła został biskupem, ks. Bryła przejął po nim duszpasterstwo akademickie w parafii św. Floriana. Później pracował w Wydziale Katechetycznym krakowskiej Kurii Metropolitalnej. Od 1 września 1975 r. przez 30 lat był proboszczem parafii Prepozytury Najświętszego Salwatora na Zwierzyńcu w Krakowie. Za zasługi dla Kościoła papież Jan Paweł II ustanowił ks. Jerzego Bryłę prałatem, a w 1997 r. protonotariuszem apostolskim supra numerum (tj. infułatem). Ks. Jerzy Bryła w ciągu swojego życia kapłańskiego pełnił również szereg innych odpowiedzialnych funkcji. W latach 1969–2019 był duszpasterzem artystów i środowisk twórczych Archidiecezji Krakowskiej. Od 1955 r. duszpasterzuje wśród osób niesłyszących; zorganizował m.in. pierwsze w Polsce duszpasterstwo słyszących dzieci, które mają głuchych rodziców, tworząc dla nich specjalny program wychowawczy. Przez szereg lat prowadził wykłady dla kleryków krakowskiego seminarium duchownego z zakresu duszpasterstwa specjalistycznego i nauki języka migowego. W latach 1980–2018 pełnił funkcję kapelana krakowskiego Bractwa Kurkowego. Ponadto był duszpasterzem krakowskich wodociągowców i kuratorem sióstr wizytek. Angażował się także w dzieło ekumenizmu i jako delegat kard. Stanisława Dziwisza działał w Jerozolimie w Centrum Dialogu między trzema wielkimi religiami monoteistycznymi. Od 2005 r. Ksiądz Infułat Jerzy Bryła przebywa na emeryturze, lecz nadal aktywnie uczestniczy w życiu społecznym. Szczególnie troszczy się o region Nowego Brzeska, Wawrzeńczyc i Stręgoborzyc skąd pochodzi, a także m.in. Nowego Wiśnicza. Nadal uczestniczy w szeregu stowarzyszeń mających na celu promocję kultury i tradycji. Jest wielkim czcicielem błogosławionej Bronisławy. Znany z dyskretnego wspierania ubogich, otwarcia na drugiego człowieka, promiennego uśmiechu i delikatnych żartów. Honorowy Obywatel Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (od 2013 r.) i Honorowy Obywatel Miasta Krakowa (od 2014 r.). Kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta), posiada Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Brązowy Medal Cracoviae Merenti, Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości oraz wiele odznaczeń resortowych, brackich i odznak honorowych. W powyższym filmie użyto zdjęć pochodzących z archiwum Księdza Infułata Jerzego Bryły, a także zdjęć autorstwa Stanisława Malika, Piotra Tumidajskiego, Marka Mirosławskiego i Artura Kaszowskiego. Dziękujemy! (oprac. tekstu - Marek Mirosławski).

Obchody jubileuszowe miały miejsce również w Operze Krakowskiej, gdzie 6 czerwca 2022 roku odbyła się uroczysta gala ku czci Jubilata. Wydarzenia te były okazją do przypomnienia treści z bogatego życiorysu Księdza Infułata, zawartych w książce „Wczoraj i dziś”. Ten wywiad-rzeka, który z księdzem Bryłą przeprowadził Janusz M. Paluch, ukazał się nakładem Wydawnictwa PETRUS i niezmiennie cieszy się popularnością, tak jak i jego główny bohater. Księże Infułacie – życzymy 100 lat w zdrowiu i Boże opieki na każdy dzień!