Realne wartości w wirtualnym świecie

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2020
Liczba stron:
320
Oprawa:
miękka
Wymiary:
168x240
ISBN:
978-83-7720-670-6
Rodzaj publikacji:
książka

  • 69,00 zł
  • Nakład wyczerpany

Prezentowana książka jest pierwszą publikacją w nowej serii Wydawnictwa Petrus: Media for Man. Tematyka medialna nie tylko nie traci na atrakcyjności, ale odnajduje coraz większe grono osób zainteresowanych najnowszymi analizami współczesnych trendów i procesów medialnych: badaczy mediów, teoretyków i praktyków mediów, wykładowców i studentów dziennikarstwa, mediów i komunikacji społecznej itp. Wychodząc naprzeciw tym zainteresowaniom i oczekiwaniom rozpoczynamy nową serią naukową, która ukaże najnowsze wyniki badań, analiz i refleksji naukowej współczesnych mediów i komunikacji społecznej z perspektywy głównego klucza badawczego, że media są dla człowieka, a nie człowiek dla mediów. Ten klucz badań i prezentacji naukowych ma nie tylko teoretyczny wymiar aksjologiczny i antropologiczny, ale także praktyczny wymiar etyczny, który pozwoli tworzyć i użytkować media, które będą godne człowieka i będą dla człowieka. Publikacje w tej serii będą prezentowane w języku polskim i języku angielskim, by pokazać w szerszym zakresie światowym inspiracje, motywacje, współpracę i osiągnięcia krakowskiej Szkoły Etyki Mediów, tworzonej, rozwijanej i koordynowanej przez Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Pierwszy tom nowej serii pod redakcją Katarzyny Drąg i Michała Drożdża Realne wartości w wirtualnym świecie, ukazuje aktualne problemy komunikacji sieciowej i wirtualnego świata z perspektywy aksjologicznej. Autorzy zawartych w publikacji tekstów konfrontują się badawczo z dylematem etycznym, czy wartości w wirtualnym świecie mają realny wymiar. Próba odpowiedzi na te pytania oscyluje w kierunku zasadniczej tezy, że tam, gdzie jest i działa realny człowiek, wartości stanowią konieczny i nieusuwalny faktor ludzkiego działania. Człowiek jako twórca i użytkownik wirtualnego świata nie może traktować świata wartości jako subiektywnej iluzji, ale co więcej, musi traktować wartości jako realną przestrzeń własnego życia i działania w wirtualnym świecie mediów.