Zmarł brat Stefan Wawszczak, jezuita, najstarszy księgarz w Polsce

13 sierpnia 2012 roku ok. godz. 23.00 zmarł br. Stefan Wawszczak, jezuita. Wg posiadanej przez nas wiedzy i znajomości rynku wydawniczego był najstarszym księgarzem w Polsce i bez wątpienia najdłużej pracującym w branży wydawniczo-księgarskiej. Ponad 60 lat zajmował się czynnie i aktywnie książkami w sensie dosłownym i w przenośni. Przeżył trudne czasy komunizmu i weryfikacji tego, co wydawały wydawnictwa w czasach niezwykle trudnych dla książki, głównie prezentujących wartości religijne i nurt teologii katolickiej. Był człowiekiem niezwykle ciepłym i życzliwym dla czytelników i klientów księgarni WAM w Krakowie, w której pracował. Zawsze służył dobrą radą w zakresie zainteresowań czytelnika. Dbał o czystość księgarni. Książki traktował zawsze z wielkim i należnym im szacunkiem.
Był skarbnicą wiedzy nt. rynku wydawniczego, zwłaszcza lat 60, 70 i 80-tych. Odszedł nie tylko duchowny, święty brat zakonny, ale i znakomity księgarz, znający swoje rzemiosło najlepiej, i oddany książce bez reszty i całkowicie.