Leszek Łysień
47,00 zł
ks. Marek Starowieyski
33,00 zł
Przemysław B. Tomanek, Bożena Zinkiewicz - Tomanek
25,00 zł
ks Henryk Jagodziński
30,00 zł
ks. Edward Staniek
25,00 zł
ks. Tomasz Jelonek
39,90 zł
Kolegium Redakcyjne, Dominika Sozańska, Ireneusz Świtała
25,00 zł
ks. Wojciech Misztal, ks. Maciej Radej, ks. Robert Nęcek
49,90 zł
Robert Paweł Kamin
25,00 zł
ks Stefan Misiniec
49,90 zł
Jolanta Machowska-Goc, Mateusz Muchacki, Beata Sufa
33,00 zł
Paweł Dąbrowski
39,90 zł