Wydawnictwo PETRUS w gronie wydawnictw, publikujących recenzowane monografie naukowe

Wydawnictwo PETRUS znalazło się w gronie 500 wydawnictw, których edycje prac naukowych honorowane są tzw. punktami (80 punktów), świadczącymi o dorobku autorów (profesorów i wykładowców akademickich), oraz uniwersytetów i uczelni, na których pracują.


KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 18 stycznia 2019 r.
 
w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
 
Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) ogłasza się wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, stanowiący załącznik do komunikatu.
 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego