Wspomnienie o radosnym Biskupie i prezentacja książek Wydawnictwa PETRUS we Więcławicach

Niedziela 10 lutego 2019 roku była dniem prezentacji oferty Wydawnictwa PETRUS w parafii świętego Jakuba Apostoła we Więcławicach. Ta piękna wieś, leżąca tuż za północną granicą Krakowa, jest miejscem kultu świętego Jakuba od wieków. Tam też znajduje się sanktuarium leżące na drodze wiodącej przez całą Europę do Santiago de Compostela, gdzie spoczywają relikwie Świętego.

Okazją do prezentacji książek naszego Wydawnictwa było pogodne wspomnienie o Biskupie Albinie Małysiaku, którego Postać nieodmiennie rozwesela wiernych archidiecezji krakowskiej. I słusznie – wszak biskup Albin był człowiekiem pogodnym i radosnym. Tacy też byli wierni, którzy zetknęli się z bogatą ofertą Wydawnictwa.