Przyjacielskie spotkanie Róży Piotrowskiej - Dumont i prezentacja książki ”Wychowanie przez muzykę”

24 naja 2012 roku w Grenoble we Francji odbyło się przyjacielskie spotkanie autorki książki "Wychowanie przez muzykę" ku uczczeniu jej publikacji w języku polskim