On issues of education, prevention and rehabilitation

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2018
Wymiary:
145x200
ISBN:
978-83-7720-582-2
Rodzaj publikacji:
książka


(…) „Opiniowana propozycja wydawnicza trafnie wpisuje się w przestrzenie szeroko rozumianej edukacji w powiązaniu z profilaktyką i terapią, a także z rehabilitacją (w książce dominuje jednak problematyka terapii) we współczesnym społeczeństwie funkcjonującym w obliczu wielorakich uwarunkowań przeobrażeń systemowych oraz technologii komunikacyjnych. Rozpiętość rozważań i interdyscyplinarność wątków w sposób szczególny wzbogaca nurt dyskusji i badań nad ewaluacją poprawy jakości w zakresie problematyki poruszanej w recenzowanej książce przygotowywanej do druku. Przedstawione do recenzji opracowania spełniają warunek kohezji tematycznej, a ponadto wywołują spotęgowane impulsy w wielorakich przestrzeniach współczesnej pedagogiki terapeutycznej zorientowanej teoretycznie i praktycznie na różne szczeble i podmioty edukacji”.

 

dr hab. Jan Grzesiak

(profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie)

 

 

 

(…) „Publikacja wpisuje się w szeroko rozumianą problematykę edukacji, wychowania, terapii oraz rehabilitacji. Autorzy poszczególnych artykułów w sposób przemyślany przedstawiają problematykę swych zainteresowań naukowych. Pomimo naukowego aspektu tych tekstów, każdy czytelnik może sięgnąć po tą pozycję i poznać refleksje jakie towarzyszą tym rozważaniom „.

dr Stanisława Włoch

(Adiunkt Uniwersytetu Opolskiego)