Tomasz Jelonek
37,00 zł
ks. Andrzej Zwoliński
49,90 zł
Janusz Lenczowski
29,00 zł
Robert Paweł Kamin
29,00 zł
Agnieszka Muchacka - Cymerman, Katarzyna Tomaszek
29,00 zł
Jan Galarowicz
29,00 zł
ks. Andrzej Zwoliński
79,00 zł
ks. Andrzej Zwoliński
39,90 zł
Marian Śnieżyński
39,00 zł
ks. Edward Staniek
47,00 zł
Wojciech Glac, Krzysztof Nawrocki, Ewelina Zdebska
0,01 zł