Męka Pańska w wykonaniu ”Sine Nomine” w kościele św. Klemensa w Wieliczce

"Sine Nomine" - Niedziela Palmowa 14 kwietnia 2019, wykonanie Męki Pańskiej wg św. Jana oraz oprawa muzyczna na mszach św. o godz. 10.00, 11.30 i 13.00