Jan Galarowicz
39,90 zł
ks. Marian Polak
19,00 zł
Aldona Różanek
47,00 zł
Aldona Różanek
42,00 zł
Robert Paweł Kamin
25,00 zł
Ewa Roeske-Tracz
8,90 zł
Zygmunt Kowalczuk
15,00 zł
ks. Andrzej Zwoliński
20,00 zł
Leszek Łysień
39,00 zł
Commercium Prudens
12,90 zł
Elżbieta Sowa - Sikorska
27,00 zł
ks. Marek Starowieyski
49,00 zł
ks. Edward Staniek
25,00 zł
ks. Andrzej Zwoliński
17,00 zł
Robert Paweł Kamin
10,00 zł
ks. Wiesław Przyczyna, ks. Leszek Szewczyk
33,00 zł
Małgorzata Artymiak
29,00 zł
ks. Robert Nęcek
9,90 zł