Aldona Różanek
47,00 zł
Aldona Różanek
42,00 zł
Ewa Roeske-Tracz
8,90 zł
Zygmunt Kowalczuk
15,00 zł
ks. Andrzej Zwoliński
20,00 zł
Leszek Łysień
39,00 zł
Commercium Prudens
12,90 zł
Elżbieta Sowa - Sikorska
27,00 zł
ks. Marek Starowieyski
49,00 zł
ks. Edward Staniek
25,00 zł
ks. Andrzej Zwoliński
17,00 zł
Robert Paweł Kamin
10,00 zł
ks. Wiesław Przyczyna, ks. Leszek Szewczyk
33,00 zł
Małgorzata Artymiak
29,00 zł
ks. Robert Nęcek
9,90 zł
ks. Robert Nęcek
24,90 zł
ks. Robert Nęcek
24,90 zł
ks. Robert Nęcek, Paweł Piotrowski, Jerzy Trela
25,00 zł