ks. Tomasz Jelonek
45,00 zł
ks Henryk Jagodziński
20,00 zł
ks. Andrzej Zwoliński
39,90 zł
Volga Yerafeyenka
29,00 zł
Andrzej Kozioł
29,00 zł
ks. Andrzej Witko
20,00 zł
Jerzy Adam Świdziński
29,00 zł
ks. Marek Starowieyski
39,90 zł
Mariusz Rzeszutko
26,90 zł
Stanisław Dziedzic
42,00 zł
Zbigniew Iwański
17,00 zł