Elżbieta Sowa - Sikorska
27,00 zł
ks. Bogusław Nadolski
19,00 zł
Alicja Biedrzycka
20,00 zł
Tomasz M. Dąbek OSB
19,00 zł
Margo Birnberg, Janusz Kreczmański
17,90 zł
Robert M. Rynkowski
19,00 zł
Dominika Wojtal
17,00 zł
ks Zdzisław Tomczyk
19,90 zł
Karolina Witek
39,00 zł
ks. Marek Starowieyski
49,00 zł
Jan Galarowicz
39,90 zł
Władysław Sałacki
27,00 zł
Władysław Sałacki
27,90 zł
ks. Edward Staniek
25,00 zł
Michał Wojciechowski
29,00 zł
ks. Tadeusz Kuczyński
40,00 zł