ks. Roman Bogusław Sieroń

Ks. dr hab. Roman Bogusław Sieroń, prof. KUL – urodził się 6 lutego 1972 r. w Staszowie. Kapłan diecezji sandomierskiej; doktor nauk teologicznych z zakresu biblistyki (absolwent KUL i rzymskiego Angelicum), doktor habilitowany nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki, profesor KUL. Dyrektor Instytutu Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli oraz kierownik Katedry pedagogiki pastoralnej i teologii wychowania tegoż Instytutu. Dyrektor Instytutu Teologicznego im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu; redaktor naczelny kwartalnika WZPiNoS KUL „Społeczeństwo i Rodzina” (11 pkt. MNiSW); prezes oddziału sandomierskiego Polskiego Towarzystwa Teologicznego. W latach 2008-2010 oraz 2012-2014 prodziekan Wydziałów KUL w Stalowej Woli i członek Senatu KUL. Od 2009 r. wykładowca Seminarium Duchownego i Instytutu Teologicznego Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego. Delegat Biskupa Sandomierskiego ds. Dzieła Biblijnego. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Promotor 250 prac magisterskich z pedagogiki oraz 16 prac magisterskich z teologii; recenzent 3 prac doktorskich; autor licznych opracowań i artykułów z dziedziny pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki biblijnej, teologii wychowania, teologii biblijnej, myśli społecznej Jana Pawła II. Kanonik honorowy kapituły konkatedralnej w Stalowej Woli, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaką „Zasłużony dla Miasta Staszowa”.
ks. Tomasz Jelonek, ks. Roman Bogusław Sieroń, ks. Bogdan Zbroja
29,00 zł