Antoni Kępiński - sesja naukowa

15 czerwca 2012 roku w auli Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie odbyła się sesja nt. prof. Antoniego Kępińskiego (program sesji poniżej). Sesja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Aula wielka PAU, mieszcząca blisko 300 osób była wypełniona "po brzegi". Podczas sesji została też zaprezentowana najnowsza książka o Antonim Kępińskim, która ukazała się w serii "Wielcy Ludzie NAUKI i KULTURY" autorstwa Krzysztofa Maja, który w przerwach podpisywał ją przy stoliku Wydawnictwa PETRUS. Książka podczas sesji cieszyła się niezwykłym zainteresowaniem


PRZECIW MELANCHOLII. PERSPEKTYWY NAUKI I WIARY

KONFERENCJA NAUKOWA W 40 ROCZNICĘ ŚMIERCI ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO

Komitet Naukowy:
Ks. prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kongregacja ds. Kanonizacyjnych – Watykan
Prof. dr hab. n.med. Zdzisław Jan Ryn, AWF Kraków; GWSH Katowice
Prof. dr hab. Teresa Grabińska, WSOWL Wrocław
Prof. dr hab. Piotr Oleś, KUL
Dr hab. prof. J. Jerzy Brzozowski , Uniwersytet Jagielloński
Dr Elżbieta Leśniak

Program konferencji
8.00 Możliwość uczestnictwa we Mszy św. (Bazylika 00 Franciszkanów)
8.30 Rejestracja uczestników Konferencji (PAU, ul. Sławkowska 17 I p.)
9.00 ROZPOCZĘCIE OBRAD KONFERENCJI. Otwarcie: Prof. dr hab. Julian Maślanka, PAU

Część I : W SFERZE IDEI, 9.10 - 11.00, prowadzi: prof. Jerzy Brzozowski

dr Elżbieta Leśniakowa - Wspomnienie o Antonim Kępińskim - jako o lekarzu pacjentów z depresją.
ks. prof.dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv - Melancholia na drodze do duchowej doskonałości - noc duchowa.
o. Włodzimierz Zatorski OSB - duchowa depresja dzisiaj.
prof.dr hab. Zdzisław Jan Ryn - Antoni Kępiński: Życiorys naznaczony cierpieniem.
prof. dr hab. Jerzy Aleksandrowicz - Rozważania o depresji i nadużywaniu tego słowa.
prof. dr hab. Teresa Grabińska - Usposobienie do melancholii w antropologii.

Godz. 11.00 - 11.15. Przerwa na kawę

Godz. 11.15-13.00 Sesja II referatowa: prowadzi: prof. Teresa Grabińska

prof. dr hab. Beata Szymańska - Melancholia jako wartość estetyczna w sztuce Japonii.
dr hab. Prof. J. Jerzy Brzozowski - Między melancholią a żarliwością.
dr hab. Prof. Uniw. Opolskiego Mirosław Lenart - Łzy w literaturze średniowiecznej.
prof. UJ Katarzyna Dybeł - 84O średniowiecznych sposobach walki z demonem południa.
dr Stanisław Garomi - Zrównoważony rozwój człowieka i cywilizacji a przeciwdziałanie melancholii.
dr Agnieszka Hennel - Brzozowska - Dylematy psychoterapii osób z objawami depresji – poszukiwanie inspiracji w myśli Kępińskiego.

Godz. 13.00-13.15 Przerwa na kawę

Godz. 13.15 - 15.00 Część II: W SFERZE PRAXI. Panel dyskusyjny: Przeciwstawianie się melancholii w praktyce lekarskiej, psychologicznej, duszpasterskiej. Prowadzenie: mgr Anna Turczyńska, przewodnicząca PTP Oddz. w Krakowie.

Podczas sesji można było nabyć najnowszą publikację autorstwa Krzysztofa Maja Antoni Kępiński